LISETTE SAUVILLER
LOMMEL • Als keramiste deel ik graag mijn passie met u voor keramiek, de Raku kopermat-techniek en kunst-objecten gegoten in brons. Mijn website geeft u een goed beeld van de verschillende technieken die ik graag toe-pas bij mijn centrale thema “de vrouw als kunst-object”.
Mijn beelden zijn voor mij een spiegel. Ze spiegelen mijn emoties, ervaringen en ideeën uit het dagelijks leven. De herkenbaarheid van mijn werk vind ik niet het belangrijkst: iedereen mag er zijn eigen verhaal in zien. Ik maak dankbaar gebruik van ‘algemene’ symboliek en de realistische weergave is voor mij bijzaak. Bij de vrouwenbeelden is het materiaal zelf duidelijk aanwezig. Het toegepaste materiaal laat zien dat dit niet meer is dan mijn ‘spelen’ met klei, keramiek en brons.

Ik vind het een boeiend proces om met verschillende materialen en technieken een voor mij persoonlijke en expressierijke stijl te hebben ontwikkeld, waarin de vrouw als thema centraal staat.